Terapi betyder ”at støtte og hjælpe til balance”

Formålet med at gå i terapi er at opnå den selvindsigt eller egenforståelse, der skal til for, at man fremadrettet bliver i stand til at leve et liv i psykisk balance.

At være i psykisk balance resulterer i overskud. Man bliver i stand til at træffe de valg, der gør en glad og giver livskvalitet. Der kan være forskellige grunde til at gå i terapi:

 • Identitets- og livskriser

  Når man er i krise, kan ens opfattelse af sig selv og andre blive rystet. Det kan være svært at se en mening med livet.

  Kommer man godt gennem krisen, kan den føre til positive forandringer. Jeg kan hjælpe dig ved at lytte, støtte og skabe overblik.

 • Stress

  De fleste mennesker har erfaring med stress. Ved kortvarigt stress skærpes opmærksomheden, og man bliver mere effektiv.

  Kortvarigt stress er ikke skadeligt. Længerevarig stress kan derimod resultere i både fysiske og psykiske symptomer, som kan være skadelige.

  Det er min opgave som psykoterapeut at hjælpe dig med at undgå længerevarende stress. Sammen finder vi de værktøjer du behøver for at undgå at havne i en tilstand af skadelig stress.

 • Depression og nedtrykthed

  Depression kan dræne en for energi og overskud. Pludselig befinder man sig i en ond spiral, der er svær at komme ud af igen.

  Har man tidligere haft en depression kan denne oplevelse få unødvendig fokus, når man egentlig bare er almindelig trist.

  Jeg kan hjælpe dig med at undersøge hvad der ligger bag din nedtrykthed og hvordan du kan bære dig ad med at finde glæden igen.

 • Angst

  Angst er en naturlig følelse som alle mennesker kender. De fleste af os har oplevet kortvarigt angst, som efter en tid aftager af sig selv igen.

  I nogle tilfælde kan angst dog påvirke et menneske i sådan en grad, at det virker negativt ind på dagligdagen og forringer livsglæden. Angst er almindeligt ved svære kriser, men det at tale om sine oplevelser, tanker og følelser kan over tid sænke angstniveauet.

  Man kan ikke leve et liv uden angst, men man kan modvirke, at angst bliver styrende i ens liv.

 • Sorg

  Det kan til tider være svært at tale om sin sorg med personer i sit nære netværk. Man kommer let til at føle sig alene i sin sorg.

  Det er en god ide at søge støtte hos en psykoterapeut eller gennem deltagelse i en sorggruppe med andre, der har mistet.

 • Problemer i voksenlivet som følge af svær opvækst

  Mange mennesker, der har oplevet svære belastninger under opvæksten, kan få udbytte af at dele oplevelserne med en person, der møder dem med forståelse og omsorg.

  En svær opvækst kan resultere i uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

  Uhensigtsmæssige adfærdsmønstre kan ændres, når man bliver opmærksom på årsagen.

 • Personlig udvikling

  Det er almindeligt at tænke over tilværelsen og meningen med livet. Prioriterer vi vores liv meningsfuldt i forhold til vores kerneværdier ?

  Personlig udvikling handler også om at se de svære aspekter af tilværelsen i øjnene som for eksempel aldring, sygdom og tab og at forholde sig til dem.

  Desuden handler personlig udvikling også om at finde mod til at realisere vores ønsker og gøre de ting, vi virkelig brænder for i balance med de krav og forventninger, der stilles i enhver tilværelse.